Vår styrelse 2022

Ordförande: Torsten Kärrbrink

Sekreterare: Frida Bergman

Kassör: Gabriella Jakobsson

Ledamöter: Lollo Bengtsson, Eva-Lotta Hallbäck och Robin Auguctuc

Styrelsen har det övergripande ansvaret för teaterns verksamhet. Det innebär bland annat att den tar fram en verksamhetsplan och budget för varje kalenderår, som sedan ska följas så gott det går. Styrelsen sätter i verksamhetsplanen ramarna för aktiviteter och föreställningar på teatern men ska också ta hänsyn till förslag och önskemål från medlemmarna.

Styrelsen sammanträder ungefär en gång i månaden.

Är det något du vill att styrelsen tar upp? Skicka ett mail till info@esplanadteatern.se!

Styrelsen i december 2019, från vänster: Lollo Bengtsson, Gabriella Jakobsson, Eva-Lotta Hallbäck, Torsten Kärrbrink och Felicia Andersson.