Våra samarbetspartners

Vi är medlem i flera olika förbund och organisationer, vilket ger våra medlemmar mängder med förmåner och möjligheter. Alla våra cirklar arrangeras i samarbete med ABF, vi får rabatt på kurser och föreställningar med ATR och våra yngre medlemmar kan åka på läger, ta hit kurser och söka projektbidrag från Ung Teaterscen.

Arbetarnas Bildningsförbund (ABF)

Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) Skaraborg är Sveriges ledande studieförbund. De erbjuder studiecirklar, kurser, föreläsningar samt kulturarrangemang i alla landets kommuner.

Alla våra grupper på Esplanadteatern är studiecirklar som arrangeras av ABF. Detta innebär att deltagares personuppgifter lämnas över till ABF som sedan sammanställer listor och skickar fakturor till alla cirkeldeltagare.

Avgiften för en terminskurs är 360 kr för 10 tillfällen och 540 kr för 15 tillfällen. Som ny deltagare får du prova 1 gång för att därefter betala fullt pris. ABF har ett dokument som beskriver teaterlektionernas upplägg och syfte som är sammanställt av Gabriella Jakobsson. Vill ni ta del av detta eller har frågor om fakturor kontaktar ni Kerstin Hagberg på ABF.

Kontakt: Kerstin Hagberg, 0510-213 07, kerstin.hagberg@abf.se

Amatörteaterns Riksförbund (ATR)

Amatörteaterns Riksförbund (ATR) är en ideell organisation med uppgift att organisera svensk amatörteater. Esplanadteatern är medlem i ATR, vilket ger oss möjlighet till reducerade priser på bland annat manus och kurser. Alla medlemmar på teatern skrivs in i medlemsregistret, och om man är under 16 år är medlemskapet gratis!

Ung Teaterscen

Ung Teaterscen är barn och ungas röst i teatersverige. Det är ett ungdomsförbund för föreningar som ägnar sig åt amatörteater, i syfte att främja barns och ungas möjligheter att utöva teater. Esplanadteatern är en av 38 medlemsföreningar och två av våra ungdomar sitter på de totalt sex platserna i styrelsen.