För våra medlemmar

All information till medlemmar sköts numera genom Workplace - https://my.workplace.com/

Har du inget konto?

Kontakta Gabriella på info@esplanadteatern.se och be henne skicka en inbjudan via mejl.

Tips till Cirkelledare

ATR:s lista med manustips för barn- och ungdomspjäser:

https://www.atr.nu/2019/10/07/manustipslista-for-barn-ungdom-2019/


Sökbar lista med flera hundra pjäser som är fria att använda:

https://litteraturbanken.se/dramawebben