Barngrupper

Ett nytt år är här men vi avvaktar nya restriktioner, efter den 24/1, med besked om uppstart för barngrupperna. Allt för att undvika smittspridning.

Vi längtar efter er alla och hoppas att vi ska kunna starta igång vår verksamhet snart!


Klicka här för att komma direkt till avsnittet med information om din grupp:

Här på Esplanadteatern finns grupper för alla åldrar!

På Esplanadteatern har vi för tillfället nio aktiva barngrupper från 6-15 år.

Barnen får lära sig grunderna i teater med skådespeleri, scenframställning, manusförfattande med mera. Mycket anpassas efter vad gruppen känner att de vill göra.

Grupperna leds av ungdomar som har lång erfarenhet av teater och som utbildats av en teaterpedagog genom praktik under en termin i existerande grupp samt ledarskapsutbildning.

Köerna till att spela teater är stundtals långa och vi startar nya grupper när det finns tid och ledare.

Grupperna är oftast indelade i åldrarna 7-8, 9-10, 11-12, 13-16 år. Deltagarna går terminsvis, antingen 10 eller 15 tillfällen beroende på ålder.

Alla grupper har lektion en gång i veckan, och en vanlig lektion är 1 timme och 30 minuter lång. Ramtiderna för våra grupper är måndag till fredag mellan 16:00-18:30, och varje gruppledare bestämmer dag och tid. Detta får man reda på när man blir antagen till en grupp.

Vill du vara med?Tryck på knappen och anmäl dig eller ditt barn via formuläret ovan,

eller ring till teatern på 0510 - 249 90.

Övriga frågor?

Kontakta Gabriella Jakobsson på info@esplanadteatern.se eller ring 0510 - 249 90 för mer information!

Om det finns plats i en grupp direkt kommer vi att kontakta er och erbjuda plats. Om vi inte har plats direkt kommer ni att hamna i kösystemet, och då blir ni kontaktade när plats finns. Vissa åldrar kan det vara lång väntetid för att få plats.

Avgiften för en terminskurs är 360 kr för 10 tillfällen och 540 kr för 15 tillfällen. Som ny deltagare får du prova 1 gång för att därefter betala fullt pris. Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) ansvarar för listor och skickar fakturor till alla cirkeldeltagare. Vid frågor kring betalning och fakturor kontaktar ni Kerstin Hagberg på ABF.

Vår bakgrund

Esplanadteatern har under många år bedrivit teatercirklar för barn från 6 till 15 år i ett ärofyllt uppdrag från Lidköpings kommun att tillhandahålla teaterverksamhet. Vi samarbetar också med studieförbundet ABF som gör det möjligt att bedriva såpass många cirklar som vi har.

Syftet med teatergrupperna är att alla deltagare ska få ta del av hur det går till att spela teater och vad som krävs för att kunna visa upp ett färdigt resultat i form av en föreställning. Varje deltagare får lära sig en mängd teaterövningar, lekar, koncentrationsövningar och samarbetsövningar. Vissa perioder arbetar grupperna enbart med övningar för att utveckla gruppen. Alla övningar som görs ökar fantasin och förståelsen för teater. Övningarna skapar också ett öppet klimat i gruppen.

Deltagarna får även repetera in pjäser tillsammans för att få fram en färdig föreställning som kan visas upp för släkt och vänner. Föreställningarnas omfattning varierar beroende på ålder och erfarenhet.

Cirkelledare

Alla våra ledare på Esplanadteatern har själva spelat teater i många år och genomgår en ledarutbildning med praktik under ett halvår. De får då gå vid sidan av en utbildad pedagog för att ta del av hur denna person förhåller sig till en teatergrupp, tar fram pjäser, arbetar med övningar, regisserar teaterföreställningar och allt som hör teatern till. Efter godkänd praktik finns möjlighet att leda en grupp ensam eller tillsammans med någon annan med stöttning från Gabriella.

Ansvarig

Det är Gabriella Jakobsson, teaterpedagog, som ansvarar för barn och ungdomsgrupperna. Hon sköter kontakten med ledarna genom kontinuerliga möten och besöker grupperna för att ge tips och råd om förbättringar. Hon finns också till hands om ledaren vill diskutera eventuella problem eller behöver hjälp med konstnärliga uttryck.


Våra Grupper

Alma och Alicias grupp

Även kallad Piniatas!

Måndagar 17.00-18.30

Ålder: f. 2006-2008

Terminsstart 24/8

Denna grupp slås ihop med Amandas grupp som var på torsdagar.
Ledare:Alma SjömarkAlicia Brax

Kajsas grupp

Måndagar 17.00-18.30

Ålder: f. 2011-2013

Terminsstart 7/9

Fullsatt!
Ledare:Kajsa Holmqvist

Tyras grupp

Tisdagar 16.30-18.00

Ålder: f. 2008-2010

Terminsstart 25/8

Sluten grupp
Ledare: Tyra Tidström

Lillevies grupp

Tisdagar 16.30-18.00

Ålder: f. 2009-2010

Terminsstart 25/8

Denna grupp är stängd för nya deltagare.
Ledare: Lillevie Petersson

Lilly och Evelinas grupp

Onsdagar 16.30-18.00

Ålder: f. 2011-2013

Terminsstart 26/8

Stängd för nya deltagare.
Ledare: Evelina Nilsson
Lilly Rydstedt

Karolinas grupp


Onsdagar 16.30-18.00

Ålder:f.2008-2010

Terminsstart:9/9

Öppen för nya deltagare!

Casper och Moas grupp

Byter ledare till Kajsa Holmqvist

Torsdagar 16.30-18.00

Ålder: f. 2007-2008

Terminsstart 3/9

Sluten grupp.
Ledare:Kajsa Holmqvist

Amandas grupp

Torsdagar 16.30-18.00

Ålder: f. 2005-2008

Terminsstart 24/8

Gruppen slås ihop med Alma och Alicias grupp
Ledare:Amanda Torén

Eskils grupp

Fredagar 16.30-18.00

Ålder: f. 2009-2010

Terminsstart 4/9

Gruppen är nu stängd för nya deltagare.
Ledare:Eskil LenhultPraktikant:Tyra Hoff

Vill du anmäla dig eller ditt barn till en grupp?

Mejla info@esplanadteatern.se eller anmäl dig här !