Vår verksamhet

Verksamhet och ledare

Vår verksamhet omfattar såväl barngrupper, som familjeföreställningar, riksomfattande kurser m.m. Vi har varje termin igång mellan 7-9 barngrupper där deltagare från 6-15 år deltar och lär sig att spela teater. Läs mer om dessa under fliken "Barngrupper".


Förutom barnverksamheten spelar vi varje år upp flera större föreställningar. En av dem är den hyllade Familjeföreställningen där både barn, vuxna och ungdomar kan medverka för att skapa en underhållande föreställning för alla åldrar. Se mer under "Tidigare familjeföreställningar".


En annan större uppsättning är våra Sommarspel där vi sedan fem år tillbaka spelar ute hos Närebo Gårdsbutik, Restaurang, Konferens & Gårdshotell i utkanten av Lidköping; ett lustspel där vi satt upp både egenskrivna pjäser och välkända klassiker.


Vi sätter också upp pjäser allt efter medlemmarnas önskemål: Barn-, ungdoms- och vuxenpjäser, och föreningens ambition är att alla medlemmar ska känna sig delaktiga i alla projekt. Om man inte är med och spelar så finns det alltid någon uppgift man kan ta sig an. Det är mycket som behöver utföras för att en föreställning ska bli av.


Våra ledare är:

Gabriella Jakobsson - Verksamhets- och konstnärlig ledare samt ansvarig för barn- och ungdomscirklarna i teater.

Gabriella Jakobsson är utbildad teaterpedagog vid Örebro Universitet. Hon har varit anställd på teatern sedan 2002 och arbetar med cirkelverksamhet för barn och ungdom samt regisserar sommarspel.

Torsten Kärrbrink - Sköter uthyrningar och producerar sommarspel.

Läs mer om honom under "Om oss".

Johan Rundkvist - Regissör för bl.a. familjeföreställningar.

Alla cirkelledare

Barngrupperna leds främst av ungdomar som har lång erfarenhet av teater och som utbildats av en teaterpedagog. Läs mer under "Barngrupper" och avsnittet om Cirkelledare.

Vill du bli medlem?

Kontakta Gabriella på Esplanadteatern, info@esplanadteatern.se